STAGEPAM!

 

Totes les actuacions seràn de 14 a 15:30 a la Cafeteria de BBAA
menys DJ SOSA que serà a les 18:30 a l’IVAM durant la presentació 
del catàleg de PAM!15

_____________________________________

[!] CYTL // Dimarts 26
_____________________________________

[!] Hits With Tits // Dimecres 27
_____________________________________

[!] DJ SOSA // Dijous 28
_____________________________________

[!] West End Noise // Divendres 29
_____________________________________

PAM, Mostra de Produccions Artístiques i Multimedia.

Facultat de Belles Arts. Universitat Politècnica de València. pam.prensa@gmail.com

Copyright    2016.