MINIPAM!

Tots els dies de 10.30 a 12.30 / 13 hores  

MiniPAM !, consisteix en un taller didàctic que, dissenyat i desenvolupat per alumnat de la Facultat de Magisteri i, destinat a grups d’Educació Infantil i Primària, que els permeti tracta d’apropar-los a les obres exposades, superant les barreres que els poden plantejar els diferents llenguatges, temàtiques i imatges pròpies de l’art contemporani. Aquest taller didàctic es divideix en diverses fases: una inicial presa de contacte amb les obres, llenguatge específic, mitjans, etc .; per, posteriorment, plantejar-los un petit debat; i, finalment, fer una activitat més participativa, en la qual podran aportar i plasmar la seva pròpia lectura del que han vist en l’exposició.

A més, aquest any, la mostra pretén obrir-se a nous públics i sobrepassar les barreres del campus, proposant a instituts de secundària i de batxiller artístic, la visita a l’exposició i la realització d’un taller didàctic dissenyat i desenvolupat per alumnat del Màster de Conservació i Restauració de Béns Culturals, i del Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat de l’especialitat en dibuix. Finalment, cal destacar que comptar amb la col·laboració de l’EMT, aquest any ens permetrà facilitar transport fins al recinte universitari de manera gratuïta a aquells centres educatius que, dins el terme de València, estiguin interessats i no tinguin possibilitat d’arribar per altres mitjans.

PAM, Mostra de Produccions Artístiques i Multimedia.

Facultat de Belles Arts. Universitat Politècnica de València. pam.prensa@gmail.com

Copyright    2016.