PAM! PAM! és una exposició, continuació del projecte PAM!, que perseguix donar a conèixer el treball d’antics alumnes dels Màsters en Producció Artística i Arts Visuals i Multimèdia (UPV), del Màster de Conservació i Restauració de Béns Culturals (UPV) i el Màster en Gestió Cultural (UPV-UV).

Els artistes que presenten son: Mar Guerrero, Iker Lemos, Vicente Aguado, Eduardo Peral / Andreu Porcar / M.Reme Silvestre, Germán Torres / Alejandra Bueno, Pau Orts, Cristina Santos, Carmelo Gabaldón, Miriam Gascón i Jorge Isla.

11222238_448994041944362_4996849139144417320_n

                                                                                                                                                                         Foto de Sabela Zamudio

Què pretén PAMPAM?

El projecte PAMPAM sorgix com una continuació de PAM! amb la finalitat de mantindre la nostra línia de promoció d’artistes emergents i el talent jove. Així, d’entre els més de setanta projectes presentats a la Facultat de Belles Arts durant l’edició anterior de PAM! (PAM!15), un comité d’experts selecciona uns 10 artistes, per tal de presentar la seua obra ara, el proper mes de maig, després d’un any d’intens treball.

El comité ha estat format per respresentants de col.lectius vinculats al món de l’art contemporani: Fermín Jiménez Landa (artista), Johanna Caplliure  (crítica), Sandra Moros (Comisaria), Isabel Pérez (Coordinadora Centre del Carme), Ricardo Forriols (Vicedegà de Cultura BBAA), Javier Molins (Fundació Hortensia Herrero) y José Gandía Blasco (Coleccionista).

L’exposició està organitzada pel Centre del Carme-Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, junt a la Facultat de Belles Arts, amb la contribució del Màster de Producció Artística (UPV), Màster en Arts Visuals i Multimèdia (UPV) i Màster Interuniversitari en gestió Cultural (UPV-UV). El projecte compta amb el patrocini de la Fundació Hortensia Herrero.

11008427_448994951944271_7454045140418975343_n

                                                                                                        Foto de Sabela Zamudio

Les obres presentades en PAM! PAM! són diverses i responen a les diferents posicions de l’art dels nostres dies, segons va reconèixer el mateix comitè de selecció. Trobem pintura, projeccions, fotografies, dibuixos, vídeos, peces sonores, performance i instal·lacions. De la mateixa manera, els temes tractats són molt diversos, si bé coincidents en certes preocupacions comunes com les relacionades amb la identitat, la distorsió de la realitat i la seua imatge, la violència i el poder, el qüestionament de la pròpia pràctica artística o la situació precària de l’artista. Per a esta exposició, comissariada per José Luis Clemente, cada artista presenta diverses obres, de manera que l’espectador, dins de l’espai col·lectiu en què es presenten, puga obtindre una visió més àmplia i també diversa de les heterogènies vies de treball que ocupen a els nostres joves creadors.

11218508_448993795277720_8891922427039884978_n

                                                                                                                                                                          Foto de Sabela Zamudio

Organitza: Centre del Carme – Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Facultat de Belles Arts, UPV.

Màster en Gestió Cultural (UPV-UV); Màster en Producció Artística (UPV);  Màster en Arts Visuals i Multimèdia (UPV).

Comissariat: José Luis Clemente

Equip PAMPAM!16:  Laura Carbonell (coordinación), Sandra Espadas, Eleonora Foti, Roberta Landino, Irene Ruiz, Edurne Turcott. 

Assistència Tècnica: Juan Sánchez i Mar Guerrero (BBAA). CRT del Dpto. D’Escultura i DCADHA.

Com arribar al Centre del Carme:

 

PAM, Mostra de Produccions Artístiques i Multimedia.

Facultat de Belles Arts. Universitat Politècnica de València. pam.prensa@gmail.com

Copyright    2016.